Hortikultura

Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Aesculus hippocastanum
4/6
Gk
117,00
15,37
6/8
Gk
156,00
20,50
8/10
Gk
208,00
27,33
40/60
Gk
20,00
2,63
Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Caragana arb
„pendula“
6/8
170
120,00
15,77
Cijep 160 cm
Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Cornus mas
6/8
300,00
39,42
8/10
350,00 45,99
120-160
40,00
5,26
Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Ginko biloba
4/6
 160-180
C4
120,00
15,77
 180-200
C4
150,00
19,71
 3/5
 140-160
C12
120,00
15,77
 5/7
180-200
C12
200,00
26,28
200-200
C12
225,00
29,57
220-240 C12 250,00 32,85

 

Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Malus floribunda
 pendula
6/8
 Gk
150,00
19,71
 Crijep 150
8/10
 Gk 175,00 23,00
 Cijep 200  6/8
 Gk
175,00
23,00
8/10 Gk
200,00
26,28
Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Paulovnia elongata
 120-150
C4
35,00
4,60

 

Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Prunus sub.
 pendula
8/10
175,00
23,00
Cijep 200-
10/12
200,00 26,28
12/14
225,00
29,57
18/20
300,00
39,42
Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Quercus ceris
4/6
 C12
100,00
13,14
6/8
 C12 140,00 18,40
8/10  C12
170,00
22,34
10/12  C12
200,00
26,28

 

Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Tilia
4/6
 C12
70,00
9,20
6/8
 C12 90,00 11,82

 

Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Corylus colurna
100-120
Gk
70,00
9,20
6/8
Gk
235,00
30,88
8/10
Gk
270,00
35,48
10/12
Gk
300,00
39,42
18/20
Gk
1000,00
131,41
Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Corilus avellana
Contorta
40-60
120,00
15,77
Cijep 50 cm  60-80 150,00  19,71
Cijep 100 4/6 150,00 19,71
6/8 170,00 23,33
Cijep 150 4/6 200,00 26,28
6/8 240,00 31,54
Cijep 200- 6/8 400,00 52,56
8/10 500,00 65,70

 

Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Diospyros lotus
100-130
40,00
5,25

 

Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Magnolia x soulangeana
 60-80
C4
60,00
7,88
80-100
C4
80,00
10,51
Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Morus alba
pendula 8/10
170,00
22,33
Cijep 200 cm 10/12 200,00 26,28

 

Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Prunus serrulata
Amanogawa 4/6
70,00
9,20
Kazan 8/10 200,00 26,28
Cijep 200- 12/14 300,00 39,42
Kiku shidare 10/12 200,00 26,28
Cijep 200- 12/14 225,00 29,57
14/16 250,00 32,85
16/20 300,00 39,42

 

Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Quercus patraea
piramidalis 60-80
10,00
1,31
80-100 15,00 1,97
 100-120 30,00 3,94

 

Ime vrste
Kultivar
Opseg ili veličina
Visina
Pakiranje

Cijena kn

Price €

Thuja occ.
Danica 30-40 C1.5
30,00
3,94
Smaragd 60-80 C4 30,00 3,94
80-100 C4 40,00 5,26

Rabat:

-za narudžbe veće od 10.000,00 kn rabat je 15%

-za narudžbe veće od 25.000,00 kn rabat je 20%

-za narudžbe veće od 50.000,00 kn rabat je 25%

-za narudžbe veće od 75.000,00 kn rabat je 30%

Pakiranje:

Gk – goli korijen

C4 – kontejner 4 litre

C12 – kontejner 12 litara

Cijene su veleprodajne, nije uračunat PDV (25%)

Cijene su fco rasadnik Erdut.